Word lid Bestel gratis

Verslag Longpunt Haarlem 12 februari 2015 Onderwerp Slaapapneu

 

 Longpunt 12 februari 2015, longarts J. Teengs over Slaapapneu/OSAS

Op 12 februari jl. hield longarts J. Teengs, verbonden aan het Kennemer Gasthuis, een lezing met als onderwerp Slaapapneu/OSAS. Ook nu weer waren er ruim 50 belangstellenden aanwezig.

Hieronder vindt u een samenvatting van de inhoud

1. Slaapapneu, wat is dat?

Apneu betekent letterlijk: geen adem. Soms hebben mensen even een ademstilstand in hun slaap. Op zich is dat een onschuldig verschijnsel als het maar niet te lang duurt (korter dan 10 seconden).

Hypopneu. Tijdens de slaap kan er ook sprake zijn van hypopneus (hypo = te weinig), waarbij de ademhaling sterk verminderd is. Het zuurstofgehalte in het bloed kan hierdoor flink dalen, net als bij apneus.

De afkorting OSAS staat voor obstructief (= belemmerend) slaapapneusyndroom*. Dat is een blokkade in de bovenste luchtwegen bij het inademen.

Dan kan er nog sprake zijn van een CSA (een centrale stoornis in de ademprikkel of –regulatie) doordat de hersenen te weinig prikkels geven om te blijven ademen. Hierdoor kan de ademhaling tijdelijk verminderen of stoppen. Op zich komt het niet vaak voor, maar als het optreedt, dan voornamelijk bij hartpatiënten; een CSA kan op elk moment van de dag optreden.

Mixt staat voor gemengd: een mengsel van OSAS en CSA.

Meer dan 200.000 Nederlanders lijden aan OSAS.

Er is een 24-uurs ritme in longfunctie en gevoeligheid van de luchtwegen. ‘s Morgens vroeg, vanaf 04.00 uur, zijn deze op hun gevoeligst en ’s middags het minst.

2. Oorzaken

Als we slapen neemt de ademhaling vanzelf af omdat er minder zenuwprikkels naar de spieren in de keel worden gestuurd. Ademstops worden veroorzaakt door bij voorbeeld afwijkingen in de mond-keelholte, terugzakken van de tong in de slaap, overgewicht en het gebruik van nicotine, alcohol en sederende (rustbrengende) medicijnen.

Het lichaam reageert daarop met een ‘arousal’ reflex zonder echt wakker te worden. Dit heeft een slechte invloed op de kwaliteit van je slaap (slaperigheid door arousals naar lichtere slaap).

3. Klachten die met OSAS samenhangen

De klachten ontstaan niet door zuurstoftekort maar doordat je steeds even (bijna)wakker bent, (een z.g. arousal). Sommige klachten komen ook bij burn-out voor. Maar vooral het verstikt wakker worden is een specifieke OSAS-klacht, dus het is belangrijk dit te melden.

Vaak:

v snurken

v slaperigheid overdag

v apneus

v rusteloze slaap waaruit je niet verfrist wakker wordt

v verandering van bloeddruk en hartslag

v hoge negatieve druk in de borstkastàgevolgen voor het hart

v refluxà zuurbranden, longontstekingen