Word lid Bestel gratis

Verslag Longpunt 13 september 2012

Op donderdag 13 september j.l. hield dr. Frans Krouwels, longarts in het Spaarneziekenhuis, een voordracht met als titel: “Stand van zaken rond astma en COPD”.

De heer Krouwels legde uit hoe longen werken en hoe klachten ontstaan en schetste(nieuwe) ontwikkelingen op het gebied van medicijnen, technieken, methoden en inzichten. Er werd daarbij vooral aandacht besteed aan COPD. Klachten kunnen divers zijn: hoesten, slijm opgeven, benauwdheid, kortademigheid, lang enmoeilijk uitademen, drukkend gevoel op de borst, vooral bij inspanning. COPD kan variëren van licht tot zeer ernstig.

Bij het “ademen” zijn twee functies te onderscheiden: 1) transport van lucht door debronchiën en 2) opname van zuurstof en afgifte van koolzuur door de longen. Beide functies kunnen gestoord zijn. Bronchiën kunnen ontstoken en vernauwd zijn en de longblaasjeskunnen aangetast/kapot zijn (emfyseem) waarbij zelfs gaten in het longweefsel kunnen ontstaan. Daardoor wordt bij uitademen de lucht moeilijk uitgeperst en blijft er (steedsmeer) lucht achter in de longen (Hyperinflatie). Hoewel het longvolume groter wordt, wordt het rendement van de ademhaling steeds kleiner. Het middenrif (waarvan de spieren 70%van de ademhaling verzorgen !) komt daarbij steeds minder goed naar boven.

Behandeling: luchtwegverwijders doen bij COPD soms niet zoveel. Het varieert echter vanpersoon tot persoon en in de tijd. Zoals boven beschreven wordt bij COPD een groot deel van het longvolume niet gebruikt. Bij gebruik van luchtwegverwijders verbetert dit. Er zijnverschillende soorten luchtwegverwijders: kort- en lang werkend, al of niet gecombineerd met ontstekingsremmers.

Nieuwe middelen: er komen geregeld nieuwe middelen op de markt zoals b.v. Roflumilast(Daxas; in de vorm van een pil) dat anders werkt dan b.v. Symbicort. Hoewel veel patiënten er baat bij (zouden) hebben wordt het in Nederland niet vergoed, in tegenstelling tot anderelanden (b.v Duitsland).

Andere (operatieve) technieken: deze hebben tot doel de reductie van het longvolumewaardoor het middenrif omhoog komt. Het zijn zware , en soms riskante, operaties. Er worden daarbij klepjes in een deel van de long geplaatst waardoor dat deel kan leeglopenen het longvolume kleiner wordt waarbij het middenrif omhoog komt. Dit leidt tot een meer effectieve ademhaling. Een filmpje illustreerde deze nieuwe techniek. Deze operatievetechnieken zijn echter nog in een experimenteel stadium.

Voorzitter Gerrit Paarlberg dankte Dr. Krouwels voor zijn boeiende voordracht met veel informatie en plaatjes waarbij ook ruim gelegenheid was voor vragen en discussies.

De middag werd bezocht door ca. 40 mensen