Word lid Bestel gratis

Medicijnen voor longpatiënten: wat als patenten zijn verlopen, wat als je een ander merk krijgt dan voorgeschreven?

Op 14 september 2017 kwam de heer P.P.Skolnik, apotheker in apotheek Meerwijk, verbonden aan het Gezondheidscentrum Schalkwijk een verhaal houden over bovenvermeld thema.

Hier vindt u in beknopte vorm een inhoudelijk verslag van deze bijeenkomst.