Word lid Bestel gratis

Longaanval bij COPD

Hoe kunt u thuis proberen om uw longaanval te behandelen? Lees en u weet het.

                                                                                                            [Klik hier voor de printversie]

1. Wat is een longaanval?

Een longaanval is een periode van toegenomen kortademigheid en hoesten, waarbij u aan uw gebruikelijke medicijnen niet genoeg heeft.

 

2. Waarom is het voorkomen van een longaanval belangrijk?

Door longaanvallen verslechtert de longfunctie. Ook leiden longaanvallen vaak tot ziekenhuisopname. Daarom is het belangrijk dat u snel ingrijpt als u klachten krijgt.

 

3. Hoe wordt een longaanval veroorzaakt?

Vaak wordt een longaanval veroorzaakt door een virusinfectie of een bacteriële infectie. Mensen met COPD zijn veel gevoeliger voor infecties. Soms is de oorzaak dat u uw medicijnen een tijd niet goed gebruikt heeft of schadelijke stoffen heeft ingeademd zoals tabaksrook. Soms is angst de oorzaak: als u zich angstig voelt en erg snel gaat ademen, heeft u niet voldoende tijd om uit te ademen en 'blaast u zichzelf op'. Daarom zijn de ontspanningsoefeningen die u leert bij longrevalidatie zo belangrijk.

 

4. Hoe herkent u een longaanval?

Het hoesten neemt toe. U hoest meer sputum op dan anders. U bent daarbij meer kortademig dan anders. Het lijkt alsof de longmedicijnen niet goed werken of snel zijn uitgewerkt. U kunt zich minder goed inspannen dan u gewend bent. Het eten van een maaltijd kan lastig zijn omdat u lucht tekort komt.

Uw partner kan op de volgende dingen letten:

 • hoe u spreekt (als u gedwongen bent om korte zinnen te maken of om halverwege de zin te stoppen, bent u kortademig);

 • of u plat kunt liggen (mensen met een longaanval zitten graag rechtop of zelfs voorovergebogen).

 

5. Wanneer moet u direct contact opnemen met de huisarts of het ziekenhuis?

Bij ernstige kortademigheid die gepaard gaat met:

 • sufheid of verwardheid;

 • paniek (waarbij ontspanningsoefeningen niet helpen);

 • een gevoel van uitputting, 'ik houd dit niet meer vol';

 • als u of uw partner het niet vertrouwt;

 • als u merkt dat uw situatie snel slechter wordt.

 

In alle andere gevallen kunt u eerst zelf proberen om met uw eigen medicijnen de longaanval te behandelen.

 

6. Hoe kunt u thuis proberen om uw longaanval te behandelen?

 

Stap 1. Verhoog uw longmedicijnen ('pufjes'). Dit doet u als volgt.

 • Neem extra van uw snelwerkende pufjes. Snelwerkende pufjes zijn salbutamol (andere namen: Ventolin, Airomir), terbutaline (Bricanyl), formoterol (Atimos, Foradil, Oxis ), ipratropium (Atrovent). Er zijn ook combinatiepufjes: Berodual en Combivent (in de vernevelaar). Al deze snelwerkende pufjes mag u tot zes keer per dag gebruiken.

 • Verhoog uw ontstekingsremmende pufjes. In deze pufjes zit prednison. Door deze medicijnen te verdubbelen, kunt u proberen te voorkomen dat u prednison in pilvorm moet nemen. Het gaat om de volgende pufjes: Seretide, Foster, Budesonide (Pulmicort), Symbicort, ciclesonide (Alvesco), fluticason (Flixotide), beclometason (Qvar). Deze medicijnen mag u zonder overleg verdubbelen als u meer klachten heeft

 

 • N.B. Spiriva verdubbelen heeft geen zin.

 

Stap 2. Als het verhogen van uw pufjes niet helpt, heeft u antibiotica en/of prednison nodig. Welke medicijnen voor u geschikt zijn, moet door uw longarts op de polikliniek bepaald worden. Uw longarts kan u een noodrecept geven.

 • Als u koorts heeft, uw sputum er anders uit ziet en u zich ziek voelt, heeft u waarschijnlijk antibiotica nodig. Antibiotica moeten na 48 uur aanslaan. Als dit niet gebeurt, moet u contact opnemen met uw huisarts of met de longpoli.

 • Als er geen tekenen zijn van infectie (dus: u hebt geen koorts, u voelt zich niet ziek, u hoest niet meer sputum op dan anders), heeft u waarschijnlijk alleen prednison nodig. In de meeste gevallen gebruikt u 30 milligram gedurende een week.

 • Als er tekenen zijn van infectie en u voelt zich erg kortademig, kunt u zowel prednison als antibiotica nemen.

 

Stap 3. Als stap 1en2 geen of niet genoeg effect hebben, moet u contact opnemen met uw huisarts.

Vaak wordt dan besloten tot opname. Als u opgenomen wordt, krijgt u meestal dezelfde medicijnen als wanneer u thuis blijft, maar we kunnen u beter bewaken, zuurstof geven en meer rust geven. Vroeger werd prednison tijdens opname vaak in het infuus gegeven, maar uit onderzoek blijkt dat het even goed werkt in pilvorm. Dit infuus wordt daarom nog maar zelden gegeven. Ook is vernevelen (stoompijp) meestal niet beter dan longpufjes met een voorzetkamer, aerochamber of volumatic.

 

 

Enkele belangrijke opmerkingen tot slot

 • Soms is het lastig om te weten of kortademigheid komt door een longaanval bij COPD, of dat er iets anders aan de hand is. Als u kortademig bent maar uw klachten niet herkent, moet u contact opnemen met een dokter. Pijn op de borst hoort niet bij een longaanval. Ook bloed ophoesten of dikke enkels (vocht in de benen) is een reden om contact op te nemen.

 • Als u een longaanval heeft is het het beste om uw medicijnen te nemen met een voorzetkamer. Als u kortademig bent, komen medicijnen op die manier beter binnen dan wanneer u een droogpoederinhalator neemt.